(Identifierar konto med e-mail)
(Identifierar konto med mobilnummer)
(Visar användarnummer)
(Visar senaste uppdatering datum/tid)
(Visar besökta platser)
(Visar gillade platser)
(Visar gillade sidor)
(Visar gillade foton för användare)
(Visar gillade foton)
(Visar taggade foton)
(Visar kommenterade foton)
(Visar använda appar)
(Visar användares videos)
(Visar videos per användare)
(Visar gillade videos)
(Visar kommenterade videos)
(Visar eventinvitationer)
(Visar eventdeltagande)
(Visar poster per användare)
(Visar vänner)
(Visar anhöriga)
(Visar vänners "likes")

(FIREFOX: Visar alla sökningar i olika tabbar)

(Sök Facebookposter per ämne)
(Sök Facebook genom sökmotorer - Firefox)
(Sök Facebookposter via ämne och användare)

(Visar gemensamma vänner)

(Visar Piplinfo)

(Visar grundläggande kontoinformation)