Identifierar användarnummer för att utföra nedan sökningar

Identifierar de senaste posterna och koordinater om tillgängliga

Identifierar personer som användarnumret följer

Identifierar personer som följer användarnumret

Visar poster från en plats